Warunki korzystania

Prosimy zapoznać się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z serwisu bcasino.click. Regulamin stanowi umowę między użytkownikiem, a serwisem, określającą prawa i obowiązki stron.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

1. Definicje

1.1. Serwis - stronę internetową bcasino.click i wszystkie związane z nią usługi i treści.

1.2. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu bcasino.click.

1.3. Konto - indywidualne konto użytkownika w serwisie, które umożliwia dostęp do określonych funkcji i treści.

2. Warunki korzystania

2.1. Użytkownik musi mieć co najmniej 18 lat, aby korzystać z serwisu bcasino.click.

2.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie swojego konta i utrzymanie poufności swojego hasła.

2.3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z serwisu.

2.4. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, naruszające prywatność innych osób, zawierające wirusy lub inne szkodliwe programy.

2.5. Użytkownik nie może korzystać z serwisu w sposób naruszający prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej innych osób.

3. Odpowiedzialność

3.1. Serwis bcasino.click nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.

3.2. Serwis bcasino.click nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z serwisu.

3.3. Serwis bcasino.click może zawierać linki do innych stron internetowych, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści lub działania tych stron.

3.4. Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko. Serwis bcasino.click nie udziela żadnych gwarancji co do jakości, dokładności lub kompletności treści.

4. Prawa autorskie

4.1. Treści dostępne na serwisie bcasino.click są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, reprodukowane ani dystrybuowane bez zgody właściciela praw autorskich.

4.2. Użytkownik zgadza się, że wszystkie treści publikowane przez niego na serwisie stają się własnością serwisu bcasino.click.

5. Zgłaszanie naruszeń

5.1. Użytkownik może zgłaszać naruszenia regulaminu lub nieodpowiednie treści na serwisie poprzez kontakt z administracją serwisu bcasino.click.

5.2. Serwis bcasino.click zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających regulamin, blokowania kont użytkowników lub podejmowania innych odpowiednich działań.

6. Zmiany w regulaminie

6.1. Serwis bcasino.click zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie.

6.2. Zmiany w regulaminie zostaną opublikowane na stronie serwisu i wejdą w życie od chwili ich opublikowania.

7. Dane osobowe

7.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie bcasino.click jest właściciel serwisu.

7.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z niektórych funkcji serwisu.

7.3. Użytkownik ma prawo do dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.